Palio rassegna

1992 come eravamo, prologo corsa

https://youtu.be/6UuuGD3AJGU